ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Vilertong


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไวเลอตอง


สารสกัดจากคาวตองคุณภาพสูง รวมทั้ง ยังมีสารสกัดจากขมิ้นชันและใบหม่อน
เหมาะกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัด ไวรัสตับอักเสบ A และ B หรือ ผู้ที่ต้องการปรับสมดุล และดีท็อกซ์สารพิษในร่างกาย

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Vilertong1.คาวตอง – ต้านเชื้อไวรัสมากมายหลายชนิด ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้นกัน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัส ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ควบคุมการอักเสบ โดยเฉพาะที่ปอดจากการติดเชื้อ (อ้างอิงจาก https://siamrath.co.th)

2.ขมิ้นชัน - ป้องกันการติดเชื้อไวรัส ต้านไวรัส

เสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้านการอักเสบภายในเซลล์ ระงับปวด ลดไข้

บรรเทา และรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและจุลชีพ

ฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจ (จากการศึกษาของ Zahedipour F และคณะตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Phytother Res ค.ศ. 2020) (จากการศึกษาของ Babaei F และ คณะตีพิมพ์ในวารสาร Food Sci Nutr ค.ศ. 2020 )

3.ใบหม่อน - ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ

อย. เลขที่ 50-2-05159-5-0030ราคาขายปลีก 950.00 บาท

Buffer
Facebook

Copyright © 2023